Pilnīga grāmatvedības apkalpošana

 • sākotnējo dokumentu apstrāde, to atspoguļošana grāmatvedības programmā;
 • darba samaksas aprēķināšana un pārskatu veidošana;
 • pamatlīdzekļu uzskaite;
 • naudas līdzekļu uzskaite un bankas operāciju īstenošana;
 • naudas līdzekļu uzskaite un bankas operāciju īstenošana;
 • esošo pārskatu iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā;
 • gada pārskata sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā;
 • operatīvo pārskatu sagatavošana kredītiestādēm (bankām);
 • iekšējo pārskatu sagatavošana uzņēmuma vadībai (finanšu koeficientu aprēķins un analīze);
 • pārskatu sagatavošana un iesniegšana Centrālajā Statistikas pārvaldē.

*Gada pārskata sagatavošana ietverta ikmēneša maksājuma summā

Juridisko un fizisko personu gada deklarācijas sagatavošana un iesniegšana Valsts Ieņēmumu dienestā

Grāmatvedības un nodokļu uzskaites organizēšana, t.sk. „sākot no nulles”

Pilnīga grāmatvedības uzskaites (grāmatvedības atjaunošana)

Konsultācijas grāmatvedības un nodokļu piemērošanas jautājumos

 • kādu uzņēmumu ir izdevīgāk atvērt-SIA, mazkapitāla SIA, IK, vai būt pašnodarbinātai personai?
 • ar ko uzsākt grāmatvedības uzskaiti uzņēmumā?
 • kā aprēķināt darba samaksu?
 • kādi nodokļi ir jāmaksā no darba samaksas?
 • vai uzņēmumam ir izdevīgi iegūt mikrouzņēmuma statusu?
 • individuālais komersants vai pašnodarbinātā persona?
 • kā reģistrēt pašnodarbinātu personu?
 • darba līgums vai uzņēmuma līgums?

Apmācība darbam programmā ZALKTIS

Apmācības programma: (uz uzņēmuma piemēra):

 • Grāmatvedības uzskaites kontu atvēršana.
 • Saimniecisko operāciju reģistrācijas žurnāla izveidošana.
 • Grāmatvedības uzskates kontu slēgšana.
 • Atgriezeniskās pavadzīmes izveidošana.
 • Gala bilances sagatavošana.
 • Peļņas un zaudējumu pārskata sagatavošana.

Cenas

Grāmatvedības ieviešana pēc vienkāršā ieraksts:

IK nemaksātājs PVN no 50 Eur/mēnesī

IK maksātājs PVN no 70 Eur/mēnesī

Grāmatvedības ieviešana pēc dubultā ieraksta:

SIA nemaksātājs PVN no 80 Eur/mēnesī

SIA maksātājs PVN no 100 Eur/mēnesī

Sadarbība sākas ar sarunu

Sazinieties ar mums

Pieteikties konsultācijai