Kompānijas, finanšu drošības pamatnoteikums, kuru jāievēro uzņēmuma vadībai, ir grāmatvedības darbības kontrole un regulāra tās darbu izpildes kontrole. Kļūdas darbā veicina grāmatvedības uzskaites atjaunošanu – Rīgā to var pasūtīt uzņēmumā “Buhprofit IK”. Tas ļaus būtiski samazināt vai novērst riskus, saistītus ar saukšanu pie atbildības par likumdošanas par grāmatvedību, pārkāpumiem.

Grāmatvedības uzskaites atjaunošanas svarīgums
Rīgā, grāmatvedības autsorsinga pakalpojums ir samērā populārs – to izmanto daudzi mazā un vidējā biznesa subjekti. Pienākumu nodošana profesionāļu komandai sevi rekomendēja kā stabilu uzņēmuma finanšu stāvokļa uzlabošanas veidu. Grāmatveža pieņemšana uzņēmuma štatā palika otrajā plānā – tas ir ne tikai neizdevīgi, bet arī padara uzņēmumu par atbildīgu par visām savām darbībām.
Šāda speciālista nekompetence varēs kļūt par iemeslu grāmatvedības uzskaites noteikumu neievērošanai, veicinās soda sankciju piemērošanu.
Kompānija “Buhprofit IK” kas nodarbojas ar grāmatvedības uzskaites atjaunošanu Rīgā, rekomendē vērsties pēc palīdzības pie ekspertiem, ja:

• Konstatētas nopietnas kļūdas grāmatvedības uzskaitē;
• Lielā laika posmā netika veikta grāmatvedības uzskaite, bet pārskati netika sagatavoti un netika iesniegti attiecīgās institūcijās;
• Iztrūkst sākotnējie dokumenti;
• Grāmatvedības elektroniskā datu bāze ir jāatjauno.
Ir svarīgi grāmatvedības uzskaites atjaunošanu veikt pirms kontroles institūciju pārbaudēm, kā arī – ar mērķi demonstrēt dokumentu sakārtošanu, kas atspoguļo reālo darbības situāciju (piemēram, kredīta saņemšanai), banku iestādēm, potenciālajiem investoriem, pārdodot biznesu, likvidējot juridisku personu.

Grāmatvedības uzskaites atjaunošanas priekšrocības
Šā pakalpojuma izpildes rezultāts priekš kompānijas –pasūtītāja:
1. Atjaunoto dokumentu komplekta iegūšana, kas atbilst grāmatvedības bāzei utt.;
2. Naudas, finanšu un vadības izdevumu risku samazinājums līdz minimumam;
3. Nav pretenziju no valsts institūcijām un fondiem;
4. Rekomendāciju iegūšana no kompānijas – izpildītāja vadošajiem speciālistiem (juristiem, grāmatvežiem, auditoriem).
Savlaicīga grāmatvedības uzskaites atjaunošana – tā ir garantija, ka kompānija vienmēr būs gatava jebkurām pārbaudēm.