Grāmatvedības pakalpojumi Rīgā
Grāmatvedības autsorsings ir efektīva ar grāmatvedības uzskaiti saistīta organizācijas metode un ar to saprot funkciju, kuras saistītas ar grāmatvedības uzskaiti un pārskatu sagatavošanu, nodošanu ārpakalpojuma sniegšanas speciālistiem. Uz līgumattiecību pamata grāmatvedības pakalpojumus Rīgā piedāvā “ Buhprofit IK”. Kompānijas klienti ir juridiskas un fiziskas personas, kuras ieinteresētas profesionālas palīdzības iegūšanā no pieredzējušiem grāmatvežiem, juristiem un auditoriem.
Kvalitatīvi grāmatvedības pakalpojumi Rīgā
Panākt uzņēmuma uzplaukumu un finanšu stabilitāti nevar bez kompetentas grāmatvedības uzskaites. Ir nepieciešams, lai ar šīm lietām nodarbojas augsi kvalificēts personāls, tomēr tie, kurus pieņem štatā, ne vienmēr ir spējīgi nodrošināt pienācīgu visu funkciju izpildi. Tikai specializētās firmas spēj īstenot lielu daudzumu uzdevumu vienlaikus – pienākumi tiek sadalīti starp vairākiem darbiniekiem, un tas ļauj divas reizes ātrāk izpildīt paredzēto darbu.
“Buhprofit IK” piedāvājot grāmatvedības pakalpojumus Rīgā, izmanto komplekso pieeju: analizē katra pasūtītāja darbību, veido stratēģiju, izvēloties labākos peļņas iegūšanas un investīciju piesaistīšanas veidus.

Grāmatvedības palīdzība juridiskām personām
1. Kompleksā apkalpošana. Tiek nodrošināta daļēja vai pilnīga grāmatvedības uzskaite/nodokļu uzskaite (tiek apstrādāti pirmatnējie dokumenti, aprēķināta darba samaksa, tiek izstrādāti un iesniegti pārskati utt.);
2. Nodokļu un grāmatvedības uzskaites uzstādījumi. Tiek noteikta nodokļu piemērošanas un ieturēšanas kārtība, tiek izstrādāta normatīvā dokumentācija, reģistri;
3. Uzskaites atjaunošana. Tiek pārbaudīti, koriģēti un atjaunoti pārskatu dati par jebkuru datumu un elektronisko datu bāze;
4. Konsultācijas. Līdzās grāmatvedības autsorsingam, organizācija Rīgā nodarbojas ar konsultāciju pakalpojumu sniegšanu – sniedz izvērstas atbildes uz jautājumiem, kuri, pirmkārt skar nodokļu piemērošanas un uzskaites nianšu jautājumus.
Grāmatvedības un juridisko pakalpojumu sniegšana fiziskām personām sevī ietver nodokļu atmaksas jautājumus, interešu pārstāvību Valsts ieņēmumu dienestā, uzskaites žurnālu veidošanu, deklarāciju sagatavošanu, dokumentu apkopošanu auditoru pārbaudēm.
PIETEIKT GRĀMATVEDĪBAS PAKALPOJUMUS SAVAI KOMPĀNIJAI JŪS VARAT PA TĀLRUNI:
+371 25 971 474