Grāmatvedības autsorsings Rīgā

Lai sasniegtu finanšu stabilitāti, jebkurai kompānijai, neatkarīgi no tās darbības jomas, jāprot korekti organizēt grāmatvedības uzskaiti.

Par pienācīgu alternatīvu  štatu speciālista nolīgšanai var kļūt līguma noslēgšana ar organizāciju, kura īsteno grāmatvedības autsorsingu – Rīgā viena no labākajām ir “Buhprofit IK”. Šī firma jau no 2014.gada sadarbojās ar mazā un vidējā biznesa subjektiem, piedāvājot rekomendācijas nodokļu piemērošanas un  grāmatvedības uzskaites jautājumos.

Grāmatvedības autsorsinga priekšrocības

Rīgā,  daudzi uzņēmumu  priekš sevis izvēlējās  attālinātu grāmatvedības uzskaites  īstenošanu . Noskaidrosim, kas tad nosaka tā popularitāti (uz “Buhprofit IK piemēra”) :

1.Galvenie plusi –  bez šaubām, tā  ir  ievērojama naudas līdzekļu  ekonomija. Izdevumi grāmatvedības uzturēšanai samazinās par 25-30%:tiek izslēgta nepieciešamība aprīkot darba vietu ar  biroja tehniku, nav jāpērk un jāuzstāda programmas, nav jāmaksā nodokļi un darba alga;

2.Kvalitatīvs pakalpojums. Rīgā, uzņēmums grāmatvedības autsorsingu nodrošina augstā līmenī: tā ātri risina  ikdienas rutīnas un sarežģītas problēmas, kompānijai – pasūtītājam nodrošina  dažādu profilu speciālistu atbalstu (juristu, finansistu, auditoru);

3.Atbildības apdrošināšana. Ārštata grāmatvedis atbild par  uzdevumu izpildes pareizību, uzņemas riskus saistībā ar netīšu  zaudējumu nodarījumu atmaksāšanu, cenšas izvairīties  no jebkādām kļūdām.  Bet par štata grāmatvedības speciālista kļūdām jāatbild pašam;

4.Komercnoslēpuma neizpaušana. Saskaņā ar līgumu, informācijas noplūde par klientiem, kuri pasūtījuši autsorsingu tiek pilnībā izslēgta
Un vēl viena priekšrocība – pasūtītāja diennakts piekļuve pie jebkuras dokumentācijas, izmantojot  attālināto servisu.

Autsorsinga grāmatvedības virzieni

Organizācija piedāvā vairāku veidu pakalpojumu izvēli:

  • Pilnīgs atbalsts. Tas paredz sākotnējās dokumentācijas izstrādi, darba samaksas  aprēķināšanu, naudas līdzekļu uzskaiti,  pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu  valsts institūcijās, kredītiestādēs, iekšējās vadības pārstāvjiem utt.;
  • Daļēja apkalpošana. Paredz noteiktu funkciju izpildi, piemēram, tikai deklarāciju iesniegšanu vai  darba samaksas aprēķināšanu;
  • Konsultēšana. Palīdzība biznesa veidu izvēlē un uzņēmumu reģistrēšanā, jautājumu risināšana  saistībā ar nodokļu piemērošanas likumdošanu.
  • “Buhprofit IK”, līdzās grāmatvedības autsorsingam, uzņēmums Rīgā  piedāvā  grāmatvedības uzskaites datorprogrammas “Zalktis” kursus. Apmācība noder kā iesācējiem, tā arī tiem, kuri vēlas uzlabot vai  atjaunot savas zināšanas un iemaņas.